„Sposobem na podejmowanie lepszych decyzji jest podejmowanie ich częściej.” Anthony Robbins