Pozwolenie na budowę, a zgłoszenie budowy

Pamiętam dokładnie jak 9 lat temu, kiedy zaraz po skończeniu studiów rozpoczynałem swoją pierwszą pracę w biurze projektowym… Składaliśmy wtedy projekt, pierwszy z moim udziałem i w pewnym momencie kolega powiedział, żebym wyciągnął z niego przyłącza. Zdziwiony zapytałem dlaczego? Odpowiedział mi natychmiast – bo puszczamy je na zgłoszenie!

Teraz wiem doskonale, że niektóre inwestycje wymagają pozwolenia na budowę, na niektóre wystarczy tylko zgłoszenie robót budowlanych, a na inne jedynie projekt, który nawet nie musi być zatwierdzony. Wtedy jednak było to dla mnie coś nowego. Oczywiście nie przyznałem się nikomu, że nie wiem co to zgłoszenie – natychmiast po złożeniu projektu odpaliłem Google i zacząłem szukać o co chodzi z tym zgłoszeniem. Równie szybko znalazłem też odpowiedź.

Z perspektywy 9 lat pracy, doskonale zdaję sobie sprawę, że temat ten wciąż stanowi problem dla wielu osób, zwłaszcza dla osób, które dopiero co rozpoczynają swoją przygodę w naszym fachu. Dlatego postanowiłem napisać o nim artykuł i najprościej jak to możliwe wszystko, po kolei wytłumaczyć.

Co wymaga pozwolenia na budowę, a co zgłoszenia?

Sieci i przyłącza

Jak wspomniałem wcześniej, część inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a część nie. Jest to dokładnie opisane w rozdziale 4 Ustawy Prawo budowlane. Wszystkie inwestycje, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę są określone w art. 29 wyżej wymienionej Ustawy. Dodatkowo, art. 30 tej Ustawy określa przedsięwzięcia, na które co prawda nie potrzeba uzyskać pozwolenia na budowę, ale trzeba dokonać zgłoszenia robót budowlanych.

Przykładowo, biorąc pod uwagę branżę sanitarną, powinniśmy w szczególności zwrócić uwagę na art. 29. 1. 19 a), który brzmi:

§ 29. 1. 19 a) Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.

No dobra, ale co z tego wynika? Ano to, że możemy np. wybudować sieci wod – kan bez pozwolenia na budowę. Możesz się teraz jednak zastanawiać jak sprawa wygląda z przyłączami. Bardzo podobnie, spójrzmy tylko na art. 29. 1. 20):

§ 29. 1. 20) Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Zatem jak sam widzisz, budowa przyłączy wod – kan również nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ale… gdybyśmy na tym temat skończyli to byłoby zbyt prosto, a ja nie przekazałbym Ci kompletnej i rzetelnej wiedzy. Dlatego przyjrzyjmy się dalszej części Ustawy. 🙂

Jeżeli inwestycja, która nas interesuje, czyli w tym wypadku sieci i przyłącza wod – kan nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, to musimy sprawdzić czy wymagają zgłoszenia. Najpierw zajmijmy się budową sieci. W tym celu prześledźmy artykuł 30 Ustawy, a konkretnie art. 30. 1. 1), który brzmi następująco:

Art. 30. 1. 1) Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d i f, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b, 28 oraz 30.

Jak sam już zapewne zauważyłeś, budowa sieci wod – kan wymaga zgłoszenia robót budowlanych. Ale czy to oznacza, że sieci te nie mogą być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę? Oczywiście, że mogą. Pozwolenie na budowę stoi wyżej niż zgłoszenie robót budowlanych więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby były one realizowane na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego.

Ok, teraz wróćmy do przyłączy wod – kan, z którymi sprawa jest nieco ciekawsza. 🙂 Art. 30. 1. 1) nie odwołuje się do art. 29 ust. 1 pkt 20 (czyli do przyłączy), a więc na pierwszy rzut oka może się wydawać, że realizacja interesujących nas przyłączy, nie wymaga zgłoszenia. Jednak w takich przypadkach, zawsze należy przeczytać dany akt prawny bardzo dokładnie i przede wszystkim w całości. Spójrzmy tylko na kolejny punkt:

Art. 30. 1. 1a) Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a.

No i mamy nasze przyłącza! Czyli wychodzi na to, że przed realizacją przyłączy wod – kan należy również zgłosić projekt. Ale nie do końca… 🙂 Artykuł odwołuje się przecież do art. 29a, który brzmi:

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 29a 2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 29a 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

Nas tutaj najbardziej interesuje pkt 2, który mówi, że budowa przyłączy wod – kan może być realizowana na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. A co dokładniej to oznacza w praktyce? To, że inwestycja polegająca na budowie przyłączy wod – kan może być realizowana jedynie na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej z dostawcą wody i odbiorcom ścieków, a z pominięciem organu administracji architektoniczno – budowlanej. 🙂

Jednak oczywiście na tym temat się nie kończy… 🙂 Ustawa dokładnie precyzuje wyjątki od powyższych artykułów. Jest to opisane w art. 29. 3, 29. 4 oraz 29. 5, które mówią między innymi o tym, że wszelkie inwestycje realizowane przy obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków będą wymagać uzyskania pozwolenia na budowę, a inwestycje realizowane jedynie na obszarach wpisanych do rejestru zabytków – zgłoszenia.

Instalacje wewnętrzne

Skoro wiesz już jak sytuacja wygląda z sieciami i przyłączami, to zajmijmy się teraz instalacjami wewnętrznymi? Weźmy pod lupę art. 29. 1. 27):

Art. 29. 1. 27) Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.

W artykule 30. 1. nie ma wymienionego art. 29. 1. 27), a wiec wewnętrzne instalacje wod – kan, ogrzewcze i klimatyzacji mogą być realizowane jedynie na podstawie dokumentacji technicznej (z pominięciem organu administracji architektoniczno – budowlanej, czyli najczęściej Starostwa). Oczywiście nie dotyczy to instalacji znajdujących się np. w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, ale o tym już teraz doskonale wiesz.

Zatem jakie instalacje sanitarne będą zawsze wymagać pozwolenia na budowę? Odpowiedź jest prosta – inne, niż wymienione w art. 29. 1. 27), czyli np. budowa instalacji wentylacji mechanicznej czy instalacji gazowej będzie wymagać uzyskania pozwolenia.

Muszę Cię teraz nieco zmartwić… Musisz mieć na uwadze, że Prawo budowlane jest Ustawą, która w Polsce zmienia się dość często. W związku z powyższym nie wykluczone, że to, co dziś może być realizowane jedynie na podstawie zgłoszenia, jutro będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozostałe inwestycje

Wszelkie, pozostałe inwestycje zwolnione z pozwolenia na budowę czy zgłoszenia są określone w Ustawie Prawo budowlane. Tutaj nie ma sensu, żebym wymieniał je wszystkie po kolei i dokładnie opisywał. Myślę, że tym artykułem przekazałem Ci wiedzę, dzięki której teraz samodzielnie będziesz wstanie sprawdzić interesującą Cię inwestycję. Gdybyś jednak miał z tym jakiekolwiek problemy, zawsze możesz o wszystko zapytać np. w komentarzu. 🙂

Po co projekt budowlany skoro wystarczy zgłoszenie?

Właśnie… Jest to pytanie, które zadaje wiele osób – po co sporządzać na daną inwestycję projekt budowlany, skoro nie ma takiej potrzeby i od czego to zależy? Odpowiedź jest banalnie prosta – od projektanta, czyli od Ciebie drogi czytelniku. 🙂

Wiele inwestycji jest łatwiej puścić razem. Wyobraź sobie, że np. projektujesz instalacje i przyłącza dla domku mieszkalnego jednorodzinnego. Oczywiście możesz uzgodnić przyłącza z MPWiK i oddać Inwestorowi osobno projekt przyłączy, a później osobno projekt budowlany. Możesz też stworzyć dwie dokumentacje – pierwszą, zawierającą rzeczy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz drugą – zawierającą rzeczy do zgłoszenia. Możesz też wszystko to złożyć w jedną dokumentację i puścić za jednym zamachem do pozwolenia na budowę. Sam zdecyduj co będzie dla Ciebie najprostsze i najwygodniejsze. 🙂

Jeżeli artykuł Ci się podobał, zachęcam Cię do zapisu do naszego newslettera poniżej, gdzie dziele się wiedzą, którą niekoniecznie chcę pisać na łamach serwisu. Zachęcam Cię również do polubienia naszego profilu na Facebooku i Instagramie.