Jak włączyć przyłącze wodociągowe do sieci?

Po paru latach projektowania przyłączy wodociągowych myślałem, że wiem już wszystko. W końcu co tutaj może być trudnego? Najpierw trzeba określić średnicę projektowanego przewodu, następnie wybrać odpowiedni rodzaj podłączenia do sieci, a na samym końcu zapewnić zasuwę. Tak to przynajmniej wygląda w zdecydowanej większości przypadków. Jednak problemy pojawiają się wtedy, kiedy przyłącze wodociągowe jest projektowane w nieco innych warunkach…

Niestety, w ten sposób tego nie uzgodnimy! Właśnie takie słowa usłyszałem w słuchawce telefonu od kierownika miejskich wodociągów. Rozwiązanie, które dotychczas nie budziło żadnych zastrzeżeń, tym razem nie wystarczało. A dlaczego? Ponieważ w tym konkretnym przypadku, sytuacja była dość nietypowa. Istniejąca sieć, do której miało być włączone przyłącze wodociągowe, nie tylko byłą stara, ale przede wszystkim w bardzo złym stanie technicznym.

Historia, którą chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić wydarzyła się kilka dobrych lat temu. I chociaż dotyczy ona tylko jednej z wielu możliwości włączenia przyłącza wodociągowego do sieci, to w tym artykule przedstawię Ci dodatkowo trzy inne sposoby, aby można było to zrobić. Dzięki temu poznasz temat z nieco szerszej perspektywy. Zatem nie przedłużając, przejdźmy od razu do konkretnych rozwiązań!

Jak włączyć przyłącze wodociągowe przy pomocy opaski do nawiercania?

Pierwszy przypadek zakłada włącznie projektowanego przyłącza wodociągowego do przewodu PVC o średnicy 90 mm przy pomocy opaski do nawiercania HAWLE nr 5250. Dodatkowo za opaską, na projektowanym przewodzie założono montaż zasuwy HAWLE nr 2800. Zasuwa ta powinna być wyposażona w obudowę teleskopową, skrzynkę uliczną oraz klucz. Schemat całego rozwiązania przedstawiono na poniższym rysunku.

Przyłącze wodociągowe - schemat 01

Rys. 01. Schemat włączenia przyłącza wodociągowego do sieci przy pomocy opaski do nawiercania (kliknij w rysunek, aby go powiększyć).

Powyższe rozwiązanie sprawdzi się w większości przypadków do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy też niewielkich obiektów usługowych. Ale dlaczego nie sprawdzi się ono we wszystkich przypadkach? Ponieważ nie bez znaczenia jest tutaj średnica projektowanego przyłącza wody jak też i sieci istniejącej. Te dwie wielkości, tak samo jak i materiał danych przewodów, należy zawsze uwzględniać podczas doboru odpowiedniej armatury przyłączeniowej.

Przykładowo, jeżeli przyłącze wodociągowe miałoby zostać wykonane przewodem o średnicy 32 mm, to wówczas również należałoby skorzystać z opaski do nawiercania HAWLE nr 5250, ale już z odejściem gwintowanym 1 1/4″. Dlaczego? Ponieważ zasuwa HAWLE nr 2800, przeznaczona do rur polietylenowych o średnicy 32 mm, posiada po drugiej stronie przyłącze gwintowane właśnie na poziomie 1 1/4″! Oczywiście wszystkie parametry dla tych elementów można znaleźć w kartach katalogowych, które udostępnia producent.

Jak włączyć przyłącze wodociągowe przy pomocy trójnika?

Ok, skoro pierwszy przypadek już sobie omówiliśmy, przejdźmy do kolejnego. Załóżmy teraz, że chcemy włączyć projektowany przewód wodociągowy o średnicy 90 mm do sieci istniejącej, wykonanej z przewodów PVC o średnicy 110 mm. Tak jak się pewnie domyślasz, w tym konkretnym przypadku wykorzystamy już nieco inną armaturę.

Przede wszystkim skorzystamy już nie z opaski do nawiercania, ale z trójnika kołnierzowego HAWLE nr 0510. No dobra, ale czy trójnik taki można zamontować bezpośrednio na przewodzie PVC? Oczywiście, że tak, ale pod warunkiem zastosowania tzw. połączeń kołnierzowych HAWLE nr 0400. Naturalnie, poniżej przedstawiono schemat całego rozwiązania.

Przyłącze wodociągowe - schemat 02

Rys. 02. Schemat włączenia przyłącza wodociągowego do sieci przy pomocy trójnika kołnierzowego (kliknij w rysunek, aby go powiększyć).

Tak jak możesz zauważyć i w tym rozwiązaniu, na projektowanym przewodzie wodociągowym nie może zabraknąć zasuwy. Jednak tym razem wykorzystaliśmy już nieco inny jej model, a konkretnie HAWLE nr 4700E1. Zasuwa taka posiada przyłącza kołnierzowe po obydwu jej stronach. Dzięki temu można ją podłączyć bezpośrednio do trójnika jak też i do połączenia kołnierzowego, które się znajduje przed projektowanym przewodem wodociągowym z rur PE o średnicy 90 mm.

Oczywiście schemat ten jest już nieco bardziej rozbudowany niż poprzedni. Wynika to z konieczności zastosowania większej ilości elementów, aby wszystko było możliwe. No bo jak inaczej podłączyć trójnik kołnierzowy do przewodu PVC bez odpowiedniej kształtki pośredniej? No dobra, wiem, że na budowie nie takie rzeczy da się wykonać metodą partyzancką… 🙂

Ale rozwińmy temat nieco bardziej. Czy można byłoby wykorzystać tutaj opaskę do nawiercania zamiast trójnika kołnierzowego? Fizycznie dałoby się to wykonać, np. przy pomocy armatury HAWLE nr 5230. Jednak nie ma co ukrywać, że połączenia kołnierzowe są połączeniami pewniejszymi. W związku z powyższym, niektóre zakłady wodociągowe wymagają wręcz, aby powyżej pewnej średnicy przewodu, stosować tylko i wyłącznie połączenia kołnierzowe.

Do czego służy zasuwa wodociągowa?

Zróbmy sobie teraz krótką przerwę i wyjaśnijmy sobie do czego w ogóle służy zasuwa wodociągowa, lub też jak niektórzy mówią, zasuwa odcinająca. A jej zadanie jest bardzo proste. Została ona stworzona po to, aby umożliwić odcięcie dopływu wody do dalszej części przewodu, który się za nią znajduje.

No dobra, ale po co w ogóle ktoś miałby to robić? Przecież każdemu zależy na tym, aby zapewnić dostarczenie wody do poszczególnych obiektów budowlanych. Zresztą wyobraź sobie tylko, jak trudne musiałoby być użytkowanie domu, który nie miałby zapewnionej świeżej wody.

Zatem dlaczego każde przyłącze wodociągowe powinno, żeby nie powiedzieć musi, być wyposażone w zasuwę wodociągową? Już Ci wszystko wyjaśniam. Czasami zdarzają się sytuacje awaryjne, których naprawa wymaga odcięcia i spuszczenia wody z całego przyłącza. Może to być np. wymiana przewodu wodociągowego na skutek jego awarii. Czy dużo potrzeba, aby przez zwykłą nieuwagę, koparka uszkodziła swoją łyżką taki element? No właśnie.

I może Cię teraz zaskoczę, ale nie jest to jedyna funkcja, do której stosuje się zasuwy odcinające. Niektórzy wykorzystują te elementy do dławienia i regulacji przepływu wody w sieci! Jednak nie ma co ukrywać, że wykonywanie takich czynności przy pomocy zwykłych zasuw nie jest zalecane. W większości przypadków, producenci takiej armatury wyraźnie informują, że ich zasuwy mogą pracować tylko i wyłącznie w pozycji całkowicie otwartej lub zamkniętej!

Zatem dlaczego niektóre osoby wykorzystują je do regulacji czy dławienia przepływu? Odpowiedź jest tutaj niezwykle prosta. Skoro nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Cena takich elementów jest po prostu niższa niż specjalnej armatury dławiącej… Inna sprawa, że zasuwy pracujące w pozycji pośredniej mogą ulec szybszej awarii. Ale co to kogo obchodzi, skoro cena jest niższa?

Jak włączyć przyłącze wodociągowe przy pomocy opaski samo nawiercającej?

Wróćmy teraz do kolejnej metody, aby włączyć projektowane przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci. Tym razem skorzystamy z nieco innego rozwiązania. Wykorzystamy tzw. opaskę samo nawiercającą, lub jak niektórzy ją nazywają, nawiertkę do rur PE i PVC, JAFAR nr 3250. Standardowo, schemat całego rozwiązania znajduje się poniżej.

Przyłącze wodociągowe - schemat 03

Rys. 03. Schemat włączenia przyłącza wodociągowego do sieci przy pomocy opaski samo nawiercającej (kliknij w rysunek, aby go powiększyć).

Tak jak widzisz, to rozwiązanie jest nieco inne od pozostałych. Przede wszystkim, włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego znajduje się powyżej przewodu magistralnego. Po drugie, opaska samo nawiercająca posiada możliwość przyłączenia obudowy teleskopowej, skrzynki ulicznej i klucza. A po trzecie, do podłączenia przyłącza wodociągowego wykorzystano tutaj tzw. złączkę rurową ISO z gwintem zewnętrznym, HAWLE nr 6110.

No dobra, a dlaczego złączka ta posiada gwint zewnętrzny? Ponieważ nasza nawiertka posiada przyłącze z gwintem wewnętrznym. Jednak gdyby było inaczej i gdyby była konieczność zastosowania złączki rurowej z gwintem wewnętrznym, to wtedy należałoby użyć złączki HAWLE nr 6210.

Wyjaśnijmy sobie tutaj jeszcze jedną rzecz. Czym tak naprawdę jest, jakże tajemnico brzmiąca złączka ISO? Jest to specjalny rodzaj złączki, która umożliwia bardzo szczelne połączenie z rurą polietylenową. Połączenie takie odbywa się na wcisk. Elementem uszczelniającym jest tutaj tzw. o-ring, który znajduje się pomiędzy wewnętrzną częścią złączki ISO, a zewnętrzną krawędzią rury polietylenowej. Co więcej, w większości przypadków, rozdzielenie obydwu elementów jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy specjalistycznych narzędzi.

Zatem jeżeli się jeszcze zastanawiasz, czy warto stosować armaturę połączeniową ze złączkami ISO to bez najmniejszych wątpliwości od razu Ci odpowiem, że warto! Co więcej, niektóre zakłady wodociągowe w ogóle nie akceptuje innych rodzajów połączeń. Ale to już zależy od wewnętrznych wytycznych każdego przedsiębiorstwa.

Do czego służą wkładki wzmacniające?

I tym sposobem przechodzimy do ostatniej metody, którą chciałem Ci tutaj przedstawić. Co więcej, to tego właśnie sposobu włączenia przyłącza wodociągowego do sieci dotyczą pierwsze zdania niniejszego artykułu. To w tym właśnie przypadku usłyszałem, że kierownik wodociągów nie uzgodni mi projektu. Ale o co dokładnie chodziło?

Cała sytuacja dotyczyła projektu przyłącza wody na potrzeby ogromnego zakładu produkcyjnego, w którym miały się znaleźć hydranty zewnętrzne DN 80. Dlatego też projektowany przewód musiał posiadać średnicę 110 mm. I wszystko byłoby tutaj proste, gdyby nie jeden szczegół. Istniejąca sieć wodociągowa była bardzo stara, jej stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia i wiele wskazywało na to, że standardowe rozwiązania ją uszkodzą…

Dlatego właśnie rozwiązanie, które z początku złożyłem do uzgodnienia spotkało się z odmową. A stało się tak z jednego powodu. Nie zastosowałem w swoim projekcie tzw. wkładek wzmacniających, które jak ich nazwa wskazuje, miałyby wzmocnić istniejący przewód wodociągowy. Oczywiście poniżej przedstawiam Ci schemat z rozwiązaniem, które ostatecznie zostało zaakceptowane.

Przyłącze wodociągowe - schemat 04

Rys. 04. Schemat włączenia przyłącza wodociągowego do sieci przy pomocy trójnika kołnierzowego oraz wkładek wzmacniających (kliknij w rysunek, aby go powiększyć).

Naturalnie powyższe rozwiązanie bardzo przypomina schemat oznaczony numerem 02. Podobnie jak i w tamtym przypadku, tutaj również skorzystałem z połączeń kołnierzowych HAWLE nr 0400, trójnika kołnierzowego HAWLE nr 0510 oraz zasuwy odcinającej HAWLE nr 4700E1. Jedyna różnica jest taka, że dodatkowo zaprojektowałem owe wkładki wzmacniające od firmy SANIT.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiłem Ci 4 możliwości na włączenie przyłącza wody do sieci. Jednak od razu muszę tutaj zaznaczyć, że takich sposobów jest o wiele, wiele więcej. Co ważne, musisz również pamiętać, że poszczególne zakłady wodociągowe mogą posiadać własne wytyczne. Sprawia to, że rozwiązania, które są akceptowane w jednym miejscu, nie muszą być akceptowane w innym.

Dlatego też, zawsze przed przystąpieniem do projektu, który trzeba uzgodnić w nowym miejscu zalecam wcześniejszy kontakt z osobami, które tam pracują. Dzięki temu możemy się od razu dowiedzieć jakie, konkretne rozwiązania są tam akceptowalne, a jakie nie. Sprawia to, że nie musimy później tracić czasu na ewentualne poprawki. 🙂

Ostatnią rzeczą, o której chciałbym tutaj wspomnieć i jaką chciałbym, abyś zapamiętał to fakt, że niektóre przypadki są specyficzne. Tak jak moja sytuacja, gdzie musiałem zastosować wkładki wzmacniające. To, że dane rozwiązanie sprawdzi się w 99 przypadków nie oznacza, że będzie ono również zaakceptowane za setnym razem. Ale chyba zgodzisz się tutaj ze mną, że dzięki temu nasza praca jest ciekawsza. 🙂

Bonusy

Dostęp do materiałów Premium
Aby otrzymać dostęp do materiałów Premium podaj proszę swoje imię oraz swój adres e-mail. Zaraz po tym, link z dostępem do materiałów Premium zostanie wysłany na podany adres.
Twoje imię
Twój adres e-mail
Wysłanie powyższych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez serwis swiadomyprojektant.pl, a także akceptacją Polityki prywatności.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z prezentu, który dla Ciebie przygotowałem, już teraz kliknij w poniższy link i zupełnie za darmo pobierz plik dwg, przedstawiający kilka sposobów włączenia przyłącza wodociągowego do sieci. Natomiast jeżeli już posiadasz dostęp do materiałów premium, które udostępniam moim Subskrybentom, to właśnie tam znajdziesz omawiany plik dwg.

Aby odebrać darmowy prezent, kliknij w powyższy obrazek.

Literatura    [ 1 ]

1. Hawle, https://www.hawle.pl.
2. Jafar, https://www.jafar.com.pl.
3. Sanit, https://www.sanit.com.pl.